Tájékoztató a visszavonási jogról

Tájékoztató a visszavonási jogról

Visszavonási jog

Szerződéses nyilatkozatát 14 napon belül indoklás nélkül visszavonhatja.

A visszavonási határidő tizennégy nap attól a naptól kezdve, amelyen Ön vagy egy Ön által megbízott személy birtokába került a termék.

Abban az esetben érvényes a visszavonás, ha Ön egy egyértelmű nyilatkozatot küld nekünk (European Trading Academy AG, Klippe 37, 45473 Mülheim an der Ruhr, service@tradac.de, Telefon: 0208 - 970 402 90, Telefax: 0208 - 385 851 94) pl. levélben, faxon vagy emailben, afelől, hogy Ön a szerződést visszavonja. E célra használhatja a mellékelt visszavonási minta dokumentumunkat is.

A visszavonás érvényességének fenntartásához elegendő, ha Ön a visszavonási határidő lejárta előtt elküldi számunkra az információt a visszavonási jog  érvényesitéséről.Visszavonás következményei

A szerződés visszavonása esetében kötelességünk Önnek minden pénzösszeget, amelyet Öntöl kaptunk, szállítási költségekkel együtt (olyan további költségek kivételével, amelyek olyan szállítási mód miatt kerültek elszámolásra, amelyet Ön a mi általunk felkínált standard szállítási módon kivűl választott) visszafizetni. A pénzösszeg megtérítését azonnal és legkésőbb 14 napon belül - attól a naptól számítva, amelyen megkaptuk az  Ön értesítését a szerződés visszavonásárólel kell végeznünk. A visszafizetésnél ugyanazt a fizetési eszközt használjuk, amelyet Ön az eredeti tranzakciónál alkalmazott, kivéve akkor, ha mi Önnel egy más fajta megállapodást kötöttünk.; a visszafizetés minden esetben költségmentesen történik. A visszafizetést megtagadhatjuk, amíg vissza nem kaptuk Öntől a terméket illetve amíg Ön nem igazolja, hogy vissza küldte a terméket, aszerint hogy melyik a korábbi időpont. Ön kötelessége a terméket azonnal és legkésőbb 14 napon belülattól a naptól számítva, amelyen Ön értesít minket a szerződés visszavonásáról - számunkra vissza küldeni illetve nekünk átadni. A határidő betartása abban az esetben a legoptimálisabb, ha Ön a terméket 14 nappal a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaküldési költségét Ön viseli.

A termék esetleges értékcsökkenését Önnek csak olyan esetben kell megfizetnie, ha az értékcsökkenés a termékkel való olyan bánásra vezethető vissza, amely túlmegy a tulajdonságok és a működésmód  ellenőrzésén.


A visszavonási jog idő előtti megszűnése

Lezárt csomagolású termékek - melyek hang- vagy videófelvételek vagy szoftvereket tartalmaznak -  visszavonási joga idő előtt megszűnik, amennyiben a lezárt csomagolás eltávolításra kerül.
 

Visszavonási jog tájékoztatója digitális termékeknél

Visszavonási jog


Szerződéses nyilatkozatát 14 napon belül indoklás nélkül visszavonhatja.

A vissszavonási határidő tizennégy nap a szerződés megkötésének napjától számítva.. 

 

Abban az esetben érvényes a visszavonás, ha Ön egy egyértelmű nyilatkozatot küld nekünk (European Trading Academy AG, Klippe 37, 45473 Mülheim an der Ruhr, service@tradac.de, Telefon: 0208 - 970 402 90, Telefax: 0208 - 385 851 94) pl. levélben, faxon vagy emailben,afelől, hogy Ön a szerződést visszavonja. E célra használhatja a mellékelt visszavonási minta dokumentumunkat is.

A visszavonás érvényességének fenntartásához elegendő, ha Ön a visszavonási határidő lejárta előtt elküldi számunkra az információt a visszavonási jog  érvényesitéséről.Visszavonás következményei

A szerződés visszavonása esetében kötelességünk Önnek minden pénzösszeget, amelyet Öntöl kaptunk, szállítási költségekkel együtt (olyan további költségek kivételével, amelyek olyan szállítási mód miatt kerültek elszámolásra, amelyek Ön a mi általunk felkínált standard szállítási módon kivűl választott) visszafizetni. A pénzösszeg megtérítését azonnal és legkésőbb 14 napon belül - attól a naptól számítva, amelyen megkaptuk az  Ön értesítését a szerződés visszavonásárólel kell végeznünk. A visszafizetésnél ugyanazt a fizetési eszközt használjuk, amelyet Ön az eredeti tranzakciónál alkalmazott, kivéve akkor, ha mi Önnel egy más fajta megállapodást kötöttünk.; a visszafizetés minden esetben költségmentesen történik.

 

Nyomtatás